แพ็คเกจสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน (4,900 บาท / ท่าน)

แพ็คเกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน

Low Season (วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน)
ราคาท่านละ 4,900.- (เดินทางพร้อมกันผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ที่พัก 2 คืน + เรือบุญศิริไป-กลับ + อาหาร 6 มื้อ + ฟรีดำน้ำ + รถนำเที่ยวเกาะกูด
เดินทางท่านเดียว หรือ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท

วันแรกของการเดินทาง
10.00 น. รับตั๋วเรือที่ออฟฟิตบุญศิริ-แหลมศอก โทร. 086-333-8560
10.45 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือแหลมศอก สู่ท่าเรืออ่าวสลัด (เกาะกูด)
12.00 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวสลัด (เกาะกูด) นั่งรถสองแถวสู่ที่พัก
12.30 น. ถึง จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท/เก็บกระเป๋าที่ห้องพัก Small Room (ห้องแอร์)
13.00 น. อาหารกลางวันที่รีสอร์ท
16.00-18.00 น. รถส่งท่านที่หาดคลองเจ้า
18.30 น. อาหารค่ำที่รีสอร์ท (อาหาร Set Menu 5 อย่าง)


วันที่สองของการเดินทาง
07.30 น. อาหารเช้าที่รีสอร์ท
09.00-12.00 น. ฟรี! กิจกรรมดำน้ำตื้นอ่าวยายเกิด และ อ่าวกล้วย
13.00 น. อาหารกลางวันที่รีสอร์ท (อาหาร Set Menu 5 อย่าง)
14.00 – 17.00 น. รถนำท่านเที่ยวดื่มด่ำกับบรรยากาศตามจุดต่างๆบนเกาะกูด ( น้ำตกคลองยายกี๋, หาดตะเภา, สะพานน้ำลึก, น้ำตกคลองเจ้า)
17.00 น. รถรับท่านกลับรีสอร์ท
18.30 .น อาหารค่ำที่รีสอร์ท (อาหาร Set Menu 5 อย่าง)


วันที่สามของการเดินทาง
07.30-10.00 น. อาหารเช้าที่รีสอร์ท
10.30 น. Check Out คืนกุญแจห้องพัก
11.00 น. รถสองแถวรับท่านสู่ท่าเรืออ่าวสลัด (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)
12.00 น. เรือบุญศิริ เรือเร็ว ออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด
13.00 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมศอก โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ การจราจร การเมืองของช่วงเวลานั้น โดยทั้งหมดนี้เราจะคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

* ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีลูกค้าเดินทางไม่ทันรอบเรือตามที่แจ้งในแพ็คเกจ และหากเดินทางโดยเรืออื่นเพิ่มเติมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวท่านเอง
* กรณีลูกค้ามาไม่ทันเรือรอบ 10.45 น. แล้วเปลี่ยนตั๋วเป็นรอบ 14.20 น. มีค่าใช้จ่ายช่วงวันปกติ 300 บ./ท่าน และช่วงเทศกาลหยุดยาว 500 บาท /ท่าน
* กรณีลูกค้ามาไม่ทันเรือรอบ 10.45 น. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยอาหารมื้อกลางวันให้ค่ะ

ราคารวม 4,900 บาท / ท่าน อัตราค่าบริการนี้รว

 • ค่าเรือบุญศิริเรือเร็ว ไป-กลับ เกาะกูด
 • ค่ารถรับ-ส่ง บนเกาะกูด
 • ค่าห้องพัก Small Room (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 2 มื้อ, อาหารค่ำ 2 มื้อ
 • ฟรี! กิจกรรมดำน้ำตื้นอ่าวยายเกิด และ อ่าวกล้วย พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ
 • พาชมทัศนียภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด
 • เล่นน้ำสระว่ายน้ำ (ฟรี เวลา 08.00-20.00 น.)
 • FREE WIFI (ฟรี)
 • ประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท


หมายเหตุ หากประสงค์พักเดียว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

หมายเหตุ

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว เพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา และโปรแกรมตามความเหมาะสมของสภาพดินฟ้า อากาศ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีเดินทางไม่ทันเรือตามเวลาที่แจ้งในแพ็คเกจ และจะต้องชำระค่าเรือเพิ่ม เพื่อเดินทางไปที่รีสอร์ทเอง
 • เวลาบริการเปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก 24 ชั่วโมง.

 

บริการเสริม

 • มีบริการรถรับ-ส่ง ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมศอก – กรุงเทพฯ เพิ่มท่านละ 800 บาท (จากกรุงเทพ ข้าวสารถนนตานี ไปท่าเรือแหลมศอกและจากแหลมศอกกลับไปกรุงเทพ ข้าวสารถนนตานี )
 • ร้านอาหารภายในรีสอร์ท
 • นั่งชิลล์กับบาร์ริมสระว่ายน้ำ
 • เช่ามอเตอร์ไซด์ คันละ 300 บาท พร้อมน้ำมัน 1 ลิตร ระยะเวลาเช่า 24 ชั่วโมง
 • เช่าเรือคายัค ชั่วโมงละ 150 บาท

 

ระเบียบการเข้าพักของเด็ก

 • ฟรี !! เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง 2 ท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีรบกวนแสดงหลักฐานนะคะ)
 • เด็กอายุ 3 – 8 ปี ลด 5% ของแพ็คเกจราคาผู้ใหญ่ พักรวมกับผู้ปกครอง 2 ท่าน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป คิดราคาแพ็คเกจผู้ใหญ่ พักรวมกับผู้ปกครอง 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง การจองแพ็คเกจ

 • ยกเลิก 15 วัน ก่อนวันเข้าพัก: เก็บค่าบริการ 20 % ของยอดทั้งหมด
 • ยกเลิกระหว่าง 7-15 วัน ก่อนการเข้าพัก: เก็บค่าบริการเท่ากับการเข้าพัก 1 คืน (สำหรับห้องพัก), เก็บค่าบริการ 50 % ของยอดทั้งหมด (สำหรับแพ็คเกจ)
 • ยกเลิกน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก: เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของยอดทั้งหมด
 • เช็คเอ้าท์ก่อนกำหนด / ไม่เข้าพัก: เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของยอดทั้งหมด