แพ็คเกจชิลล์ ชิลล์ 3 วัน 2 คืน (Small Room 5,500 บาท/ท่าน, Standard Room 6,000 บาท/ท่าน)

แพ็คเกจชิลล์ ชิลล์ 3 วัน 2 คืน เดินทางวันหยุดยาว

Small Room (ห้องแอร์) – ราคาท่านละ 5,500 บาท

 

แพ็คเกจชิลล์ ชิลล์ 3 วัน 2 คืน

Standard Room (ห้องแอร์) ราคาท่านละ 6,000 บาท