แพ็คเกจชิลล์ ชิลล์ 3 วัน 2 คืน (4,400 บาท / ท่าน) ใช้ได้เฉพาะ Low Season (16 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม)

แพ็คเกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน

ราคา 4,400 บาท / ท่าน

Low Season (16 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม)

อาหาร 6 มื้อ (มื้อเช้า 2, มื้อกลางวัน 2, มื้อค่ำ 2)

จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท

(เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน / แพ็คเกจ)
เดินทางท่านเดียว หรือพักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

วันแรก ของการเดินทาง ตราด – ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด
12.30 น. เดินทางถึงสำนักงานบุญศิริเรือเร็ว – แหลมศอก โทร 086-333-8560
13.00 น. รับตั๋วที่ออฟฟิสและออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมศอก โดยรถรางของบุญศิริเรือเร็ว
13.00 น. ออกเดินทางไปท่าเรืออ่าวสลัด เกาะกูด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
14.50 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวสลัด
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท โดยรถสองแถว
16.00 น. อาหารกลางว่างที่รีสอร์ท เช็คอินน์เข้าห้องพัก จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท ห้องพัก Small Room (พักห้องละ 2 ท่าน)
17.00 น. พร้อมกันที่ Lobby ของรีสอร์ท / รถไปส่งที่หาดคลองเจ้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที)
18.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
18.30 น. อาหารค่ำที่รีสอร์ท  (อาหาร Set Menu 5 อย่าง)
วันที่สอง ของการเดินทาง เกาะกูด – ดำน้ำตื้น – น้ำตกคลองเจ้า
07.30 น. อาหารเช้าที่ห้องอาหาร
09.00 น. – 12.00 น. นำท่านเดินทางสู่เกาะแรด เพื่อดำน้ำชมปะการังที่สวยงาม และเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย
13.00 น. อาหารกลางวันที่รีสอร์ท   (อาหาร Set Menu 5 อย่าง) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกคลองเจ้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที) จากนั้นเดินเท้าเข้าไปยังตัวน้ำตก ใช้เวลาเดินเท้า 10-15 นาที เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเกาะกูด เป็นน้ำตกที่มี 3 ชั้น และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี เอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศจากชายหาดมา รับความชุ่มชื่นจากน้ำตก ใครไปแล้วรับรองว่าอดไม่ได้ที่จะกระโดดลงน้ำตกอย่างแน่นอน
17.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท
18.30 น. อาหารค่ำที่รีสอร์ท (อาหาร Set Menu 5 อย่าง)
20.00 น. พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
วันที่สาม ของการเดินทาง เกาะกูด-ท่าเรือแหลมศอก
07.15 น. อาหารเช้าที่ห้องอาหาร
07.30 น. เช็คเอ้าท์คืนกุญแจที่ล๊อบบี้ของรีสอร์ท
08.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวสลัด  โดยรถสองแถว
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแหลมศอกโดยเรือบุญศิริเรือเร็ว
10.20 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมศอก โดยสวัสดิภาพ จากนั้นนำท่านนั่งรถรางสู่ สำนักงานบุญศิริเรือเร็วแหลมศอก

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ การจราจร การเมืองของช่วงเวลานั้น โดยทั้งหมดนี้เราจะคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ
* กรณีลูกค้ามาไม่ทันเรือรอบ 10.45 น. แล้วเปลี่ยนตั๋วเป็นรอบ 14.20 น. มีค่าใช้จ่ายช่วงวันปกติ 300 บ./ท่าน และช่วงเทศกาลหยุดยาว 500 บาท /ท่าน
* กรณีลูกค้ามาไม่ทันเรือรอบ 10.45 น. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยอาหารมื้อกลางวันให้คะ

Jungle Koh Kood Resort
Jungle Koh Kood Resort
Jungle Koh Kood Resort
gallery-70

ราคารวม 4,400 บาท / ท่าน อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าเรือบุญศิริเรือเร็ว ไป-กลับ เกาะกูด
 2. ค่ารถรับ-ส่ง บนเกาะกูด
 3. ค่าห้องพัก Small Room (พักห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 2 มื้อ, อาหารค่ำ 2 มื้อ
 5. ค่ากิจกรรมดำน้ำตื้นบริเวณเกาะแรด พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ
 6. พาชมทัศนียภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด
 7. เล่นน้ำสระว่ายน้ำ (ฟรี เวลา 08.00-20.00 น.)
 8. FREE WIFI (ฟรี)
 9. มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท

หมายเหตุ หากประสงค์พักเดียว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

หมายเหตุ

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว เพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา และโปรแกรมตามความเหมาะสมของสภาพดินฟ้า อากาศ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีเดินทางไม่ทันเรือตามเวลาที่แจ้งในแพ็คเกจ และจะต้องชำระค่าเรือเพิ่ม เพื่อเดินทางไปที่รีสอร์ทเอง
 • เวลาบริการเปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก 24 ชั่วโมง.

บริการเสริม

 • มีบริการรถรับ-ส่ง ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมศอก – กรุงเทพฯ เพิ่มท่านละ 700 บาท (จากกรุงเทพ ข้าวสารถนนตานี ไปท่าเรือแหลมศอกและจากแหลมศอกกลับไปกรุงเทพ ข้าวสารถนนตานี )
 • ร้านอาหารภายในรีสอร์ท
 • นั่งชิลล์กับบาร์ริมสระว่ายน้ำ
 • เช่าจักรยาน คันละ 50 บาท ระยะเวลาเช่า 24 ชั่วโมง
 • เช่ามอเตอร์ไซด์ คันละ 400 บาท พร้อมน้ำมัน 1 ลิตร ระยะเวลาเช่า 24 ชั่วโมง
 • เช่าเรือคายัค ชั่วโมงละ 150 บาท

ระเบียบการเข้าพักของเด็ก

 • ฟรี !! เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง 2 ท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีรบกวนแสดงหลักฐานนะคะ)
 • เด็กอายุ 3 – 8 ปี ลด 5% ของแพ็คเกจราคาผู้ใหญ่ พักรวมกับผู้ปกครอง 2 ท่าน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป คิดราคาแพ็คเกจผู้ใหญ่ พักรวมกับผู้ปกครอง 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง การจองแพ็คเกจ

 • ยกเลิก 15 วัน ก่อนวันเข้าพัก: เก็บค่าบริการ 20 % ของยอดทั้งหมด
 • ยกเลิกระหว่าง 7-15 วัน ก่อนการเข้าพัก: เก็บค่าบริการเท่ากับการเข้าพัก 1 คืน (สำหรับห้องพัก), เก็บค่าบริการ 50 % ของยอดทั้งหมด (สำหรับแพ็คเกจ)
 • ยกเลิกน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก: เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของยอดทั้งหมด
 • เช็คเอ้าท์ก่อนกำหนด / ไม่เข้าพัก: เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของยอดทั้งหมด