จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท ขอหยุดตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 59

จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท ขอหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 59

แจ้งเพื่อทราบค่ะ !!!  ทางจังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท  ขอหยุด ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 59  เพื่อให้พนักงานไปพักผ่อน และเพื่อเตรียมการต้อนรับเพื่อนๆ อีกครั้ง ในเดือนตุลาคม 59 นี้ค่ะ