บริการรับจองรถและเรือ

บริการรับจองรถไป-กลับ (กรุงเทพฯ – เกาะกูด – กรุงเทพฯ)

Jungle Koh Kood Resort

บริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด

www.boonsiriferry.com

ไฮซีซั่น (16 ตุลาคม 2559 – 15 พฤษภาคม 2560)

เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง ราคา
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมศอก 05:00 09:30 THB 350.-
08:00 13:00
ท่าเรือแหลมศอก – กรุงเทพฯ 11:00 16:00 THB 350.-
15:00 19:00

โลว์ซีซั่น (16 พฤษภาคม 2559 – 15 ตุลาคม 2559)

เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง ราคา
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมศอก 06:30 11.30 THB 350.-
ท่าเรือแหลมศอก – กรุงเทพฯ 12.00 17.00 THB 350.-

บริการรับจอง เรือ Catamaran ไป-กลับ (ท่าเรือแหลมศอก-เกาะกูด-ท่าเรือแหลมศอก)

บริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด

www.boonsiriferry.com

ไฮซีซั่น (16 ตุลาคม 2559 – 15 พฤษภาคม 2560)

เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง ราคา
ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด (ท่าเรืออ่าวสลัด) 10:45 11:45 THB 500.-
14:20 15:45
เกาะกูด (ท่าเรืออ่าวสลัด) – ท่าเรือแหลมศอก 09:00 10:00 THB 500.-
12:00 13:30

โลว์ซีซั่น (16 พฤษภาคม 2559 – 15 ตุลาคม 2559)

เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง ราคา
ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด (ท่าเรืออ่าวสลัด) 12:30 13:40 THB 500.-
เกาะกูด (ท่าเรืออ่าวสลัด) – ท่าเรือแหลมศอก 10:00 11:10 THB 500.-

แผนที่จุดขึ้นรถ บ.บุญศิริ (ถ.ข้าวสาร)

www.boonsiriferry.com