บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท

บทสัมภาษณ์ ผู้บริหาร จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท

ทางรีสอร์ท ได้ทำการจัดทำบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารของเรา มาให้ทุกท่านได้รับชม เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด แนวปฏิบัติ ร่วมไปถึงแนวคิดในการสร้างรีสอร์ทของเรากันค่ะ