แพ็คเกจสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน (4,900 บาท / ท่าน)

แพ็คเกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน Low Season (วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน)ราคาท่านละ 4,900.- (เดินทางพร้อมกันผู้ใหญ่ 2 ท่าน)ที่พัก 2 คืน + เรือบุญศิริไป-กลับ + อาหาร 6 มื้อ + ฟรีดำน้ำ + รถนำเที่ยวเกาะกูดเดินทางท่านเดียว หรือ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท วันแรกของการเดินทาง 10.00 น. รับตั๋วเรือที่ออฟฟิตบุญศิริ-แหลมศอก โทร. 086-333-856010.45 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือแหลมศอก สู่ท่าเรืออ่าวสลัด (เกาะกูด)12.00 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวสลัด (เกาะกูด) นั่งรถสองแถวสู่ที่พัก 12.30 น. ถึง จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท/เก็บกระเป๋าที่ห้องพัก […]