แพ็คเกจชิลล์ ชิลล์ 3 วัน 2 คืน (4,400 บาท / ท่าน)

แพ็คเกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน ราคา 4,400 บาท / ท่าน อาหาร 6 มื้อ (มื้อเช้า 2, มื้อกลางวัน 2, มื้อค่ำ 2) จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท (เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน / แพ็คเกจ)

แพ็คเกจซุปเปอร์เซฟ 3 วัน 2 คืน (2,555 บาท / ท่าน)

จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท ซุปเปอร์เซฟ แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน เพียง ราคาท่านละ 2,555 บาท (เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 2 ท่าน) รวมบริการ ห้องพัก Small Room 2 คืน

แพ็คเกจชิลล์ ชิลล์ 3 วัน 2 คืน (5,000 บาท / ท่าน)

แพ็คเกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน ราคา 5,000 บาท / ท่าน อาหาร 6 มื้อ (มื้อเช้า 2, มื้อกลางวัน 2, มื้อค่ำ 2) จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท (เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน / แพ็คเกจ)

แพ็คเกจสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน (3,800 บาท / ท่าน)

แพ็คเกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน ราคา 3,800 บาท / ท่าน อาหาร 6 มื้อ (มื้อเช้า 2, มื้อกลางวัน 2, มื้อค่ำ 2) จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท (เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน / แพ็คเกจ)