แพ็คเกจชิลล์ ชิลล์ 3 วัน 2 คืน (4,400 บาท / ท่าน) ใช้ได้เฉพาะ Low Season (16 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม)

แพ็คเกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน ราคา 4,400 บาท / ท่าน อาหาร 6 มื้อ (มื้อเช้า 2, มื้อกลางวัน 2, มื้อค่ำ 2) จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท (เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน / แพ็คเกจ)