บริการรับจองรถและเรือ

บริการรับจองรถไป-กลับ (กรุงเทพฯ – เกาะกูด – กรุงเทพฯ)

Jungle Koh Kood Resort

บริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด

www.boonsiriferry.com

เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง ราคา
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมศอก 05:00 10:10 THB 800.-
ท่าเรือแหลมศอก – กรุงเทพฯ 14:00 20:00 THB 800.-

บริการรับจอง เรือ Catamaran ไป-กลับ (ท่าเรือแหลมศอก-เกาะกูด-ท่าเรือแหลมศอก)

บริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด

www.boonsiriferry.com

เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง ราคา
ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด (ท่าเรืออ่าวสลัด) 10:45 11:45 THB 500.-
14:20 15:45
เกาะกูด (ท่าเรืออ่าวสลัด) – ท่าเรือแหลมศอก 09:00 10:00 THB 500.-
12:00 13:30

แผนที่จุดขึ้นรถ บ.บุญศิริ (ถ.ข้าวสาร)

www.boonsiriferry.com